Brussel – De Europese Commissie is “zeer bezorgd” over de beslissing van de militaire machthebbers in Niger om een wet af te schaffen die mensenhandel strafbaar stelde. Het Afrikaanse land is een draaischijf van de migratiestromen naar Europa.

“Ik ben zeer bezorgd”, reageerde Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson dinsdag op een persconferentie. Ze wees erop dat de wet uit 2015, die het illegaal maakte om migranten te vervoeren, voor een aanzienlijke daling van de irreguliere migratie had gezorgd, en van het aantal migranten dat het leven liet in de woestijn.

Met de afschaffing van de wet “is er een enorm risico dat dit zal leiden tot overlijdens in de woestijn, dat is het meest onrustwekkende”, zei Johansson. Daarnaast zullen er “allicht meer mensen naar bijvoorbeeld Libië komen, om de oversteek over de Middellandse Zee naar de EU te wagen”.

“Het risico is enorm dat de afschaffing van de wet zal leiden tot overlijdens in de woestijn, dat is het meest onrustwekkende.”

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson

Niger, en de stad Agadez in het bijzonder, is vanwege zijn ligging een belangrijk knooppunt voor migranten die naar Europa willen. Jarenlang werkte de Europese Unie nauw samen met het land, maar in juli zette het leger president Mohamed Bazoum aan de dijk. Sindsdien is de samenwerking zo goed als stopgezet.

Het militaire regime had maandag aangekondigd dat de wet uit 2015 is geschrapt. De wet was “gestemd onder invloed van bepaalde buitenlandse mogendheden” en “hield geen rekening met de belangen van Niger en zijn burgers”, verluidde in een mededeling. Zo viel de wet slecht bij lokale gemeenschappen die inkomsten haalden uit de migrantenstromen.

Johansson presenteerde dinsdag een voorstel om het Europees wetgevend kader tegen mensensmokkel verder aan te scherpen. Zo wil ze dat de zwaarste misdrijven, waarbij mensen het leven laten, in alle lidstaten bestraft kunnen worden met een maximumstraf van minstens 15 jaar cel. Dat is ook het geval voor verdrinkingen in internationale wateren, waar de jurisdictie van de lidstaten moet gelden. Ngo’s die bijstand verlenen aan migranten, worden niet geviseerd, zo verzekerde de Eurocommissaris. “Het redden van mensenlevens op zee wordt niet strafbaar”.

Geraamd wordt dat meer dan 90 procent van alle migranten die op irreguliere wijze de Europese Unie bereiken een beroep doet op mensensmokkelaars. Die netwerken verdienen wereldwijd 4,7 tot 6 miljard euro per jaar met hun criminele activiteiten. Door honderden migranten op te kleine en gammele bootjes te persen, hebben ze ook enorm veel mensenlevens op hun geweten. Sinds 2014 zijn al meer dan 28.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee.

28/11/2023

Cultuur, rivieren en vogels op nieuwe eurobiljetten

Frankfurt/Brussel – De Europese Centrale Bank (ECB) gaat nieuwe eurobiljetten uitgeven waarin de “Europese cultuur” en “rivieren en vogels” centraal komen te staan. Deze onderwerpen spreken volgens een enquête onder burgers uit de eurozone het meest tot de verbeelding, zo meldt de ECB donderdag in een persbericht.

Een adviesgroep zal eind volgend jaar komen met een nadere invulling van de thema’s. Daarna zal een prijsvraag voor ontwerpers worden uitgeschreven. Een definitief besluit wordt pas in 2026 verwacht. Daarna zal het nog enkele jaren duren voordat de eerste bankbiljetten in omloop worden gebracht.

De ECB had een representatieve enquête georganiseerd bij 23.377 Europeanen. Zij konden zich uitspreken over zeven thema’s. “Europese cultuur” bleek het populairst onder de burgers die met de eenheidsmunt betalen (21 procent). “Rivieren, de levensaders van Europa” (18 procent) eindigde op stek twee, gevolgd door “Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend” (17 procent).

De zetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. – Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

In de zomermaanden werd dezelfde enquête online gehouden, goed voor meer dan 365.000 respondenten. Ook hier kwamen de drie thema’s naar boven, zij het in een andere volgorde. Om de resultaten van de enquêtes te respecteren, besliste de ECB-top om de thema’s rivieren en vogels te combineren in één natuurthema.

Het ontwerpen van eurobiljetten is een gevoelige kwestie. Op de huidige biljetten zijn ramen, poorten en bruggen te zien, die openheid, samenwerking en communicatie moeten symboliseren. Nationale symbolen zijn angstvallig vermeden.

30/11/2023

Industriële emissies worden aangepakt, ook in landbouwsector

Brussel – De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de Raad hebben dinsdagnacht een voorakkoord bereikt over een pakket regels die de vervuilende uitstoot door grote industriële installaties, ook agro-industriële installaties, moeten terugdringen. De kwestie om de rundveeteelt in de plannen op te nemen – een punt dat gevoelig ligt in verschillende lidstaten – werd naar 2026 uitgesteld.

De inzet van de onderhandelingen was de vermindering van de vervuiling van de lucht, het water en de bodem door grote installaties (meer bepaald met stikstof, ammoniak, kwik, methaan en CO2), die ernstige gezondheidsproblemen met zich mee kunnen brengen, zoals astma, bronchitis en kanker. Het Spaans voorzitterschap van de Raad wijst erop dat de EU tegen 2050 de vervuiling wil terugdringen tot niveaus die niet meer schadelijk zijn voor de mens.

De nieuwe regels verplichten om zo streng mogelijke uitstootniveaus vast te leggen, door de “best beschikbare technieken” als norm te hanteren. De onderhandelaars kwamen ook overeen de richtlijn uit te breiden naar grote batterijfabrieken en mijnen.

De meeste controverse draaide rond de veehouderij. De Europese Commissie had voorgesteld de richtlijn uit te breiden naar bedrijven met meer dan 150 eenheden grootvee voor de hele veestapel. Daaronder moet worden verstaan: 150 melkkoeien of 375 kalveren of 10.000 leghennen of 500 vleesvarkens en 300 zeugen.

Het Parlement en de Raad onderhandelden maandenlang over een differentiëring per type veehouderij, met daarin een uitzondering voor rundveehouderijen, hoewel die veel methaan en lachgas uitstoten. Dat zijn allebei broeikasgassen die krachtiger zijn dan CO2.

Uiteindelijk kwamen ze overeen de maatregelen uit te breiden naar industriële varkenshouderijen van meer dan 350 grootvee-eenheden, naar pluimveehouderijen met 280 grootvee-eenheden (300 voor leghennen) en 380 stuks voor gemengde boerderijen. Extensieve boerderijen of veeteelt voor huiselijk gebruik vallen buiten de scope.

Wat runderen betreft, hebben de onderhandelaars de bal in het kamp van de Commissie gelegd. Die moet tegen eind 2026 opnieuw bekijken hoe best kan worden omgegaan met de uitstoot door rundveehouderijen. Ze vragen ook dat aan bedrijven buiten de Europese Unie dezelfde eisen worden gesteld als aan bedrijven binnen de EU.

29/11/2023

EU bevestigt opschorting verkiezingswaarnemingsmissie in Congo

Brussel – De Europese Unie heeft woensdag bevestigd dat de geplande verkiezingswaarnemingsmissie in de Democratische Republiek Congo, waar op 20 december parlements- en presidentsverkiezingen plaatsvinden, wegens “technische beperkingen” waar ze zelf geen controle over heeft, niet kan doorgaan.

Dinsdag luidde het al dat de waarnemers uit veiligheidsoverwegingen niet zoals gepland in heel Congo zouden kunnen werken, maar zich tot de hoofdstad Kinshasa zouden moeten beperken. Dat maakt de missie zoals die gepland was “onmogelijk”, was de boodschap. Een woordvoerster van de Europese diplomatieke dienst bevestigt nu in een mededeling dat het inderdaad de bedoeling was om waarnemers naar de meeste provincies te sturen, maar dat dat niet langer mogelijk is.

Het was Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid, die de zending van de missie begin november aankondigde. De Congolese verkiezingscampagne is op 19 november op gang geschoten. President Felix Tshisekedi (60) is kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van het 100 miljoen inwoners tellende land.

EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell had de zending van een Europese verkiezingswaarnemingsmissie naar Congo aangekondigd. – Foto: Francois Walschaerts/AP/dpa

In haar mededeling schrijft de woordvoerster van de Europese diplomatieke dienst dat “de EU de autoriteiten in de DRC en alle stakeholders oproept om hun inspanningen verder te zetten die ervoor moeten zorgen dat het Congolese volk zijn legitieme politieke en burgerlijke rechten kan uitoefenen tijdens de aankomende verkiezingen”. Er wordt met de Congolese autoriteiten naar andere manieren gekeken om een Europese aanwezigheid te hebben tijdens de verkiezingen, zoals het behouden van een (beperktere) missie van verkiezingsexperts om de stembusgang vanuit Kinshasa te monitoren.

29/11/2023