De Europese energieministers willen dat de Europese Commissie een voorstel voor een prijsplafond op gas gaat uitwerken. Dat heeft het Tsjechische EU-voorzitterschap vrijdag aangekondigd.

“We verwachten dat de Commissie een tijdelijke noodinterventie voorstelt, inclusief een prijsplafond op gas”, verklaarde de Tsjechische minister van Industrie Jozef Sikela na afloop van het spoedberaad van de Europese ministers in Brussel over de torenhoge energieprijzen. Volgens Sikela bleek er “een overheersende opvatting onder de lidstaten dat we als noodmaatregel een soort plafond nodig hebben”. De minister erkende wel dat zo’n ingreep vanuit marktoogpunt een bijzonder complexe aangelegenheid is die verder uitgewerkt moet worden.

België pleit al maanden voor een prijsplafond . “Het is een cruciale stap om de druk op de energieprijzen te verminderen”, reageerde minister Tinne Van der Straeten (Groen) opgetogen. Ze dringt aan op tempo. “De bal ligt nu bij de Commissie. Er is geen tijd meer te verliezen: de winter en het koude weer staan voor de deur.”

“De bal ligt nu bij de Commissie. Er is geen tijd meer te verliezen: de winter en het koude weer staan voor de deur.”

Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten

Niet alle lidstaten lopen warm voor een prijsplafond. Zo wees Hongarije een plafond voor Russische gasimport categoriek af. Nederland steunde dat wel, maar wil dan weer niet weten van een algemeen prijsplafond. Den Haag vreest, net als de Europese Commissie, dat zo’n plafond de bevoorrading door schepen met vloeibaar gas in gevaar kan brengen.

Toch sloot de Nederlandse staatssecretaris Hans Vijlbrief niet uit dat er uiteindelijk zo’n prijsplafond komt. Als de Commissie de bezwaren van Nederland en zijn medestanders tegemoet weet te komen “zijn we daar altijd voor”. Vijlbrief ziet de opvattingen over een prijsplafond rap schuiven, ook bij Nederland. “De wereld is aan het veranderen. Wij zien ook natuurlijk de prijzen.”

Ook Duitsland toonde zich de voorbije weken op zijn hoede voor het risico voor de bevoorrading. Samen met pleitbezorgers Italië en België zal het land nauw betrokken worden bij het uittekenen van het instrument.

De gasprijs heeft een grote invloed op de elektriciteitsprijzen, omdat de prijs wordt bepaald door de laatste aanbieder op de markt die nodig is om aan de vraag te voldoen, en dat is vaak het peperdure gas. Producenten van hernieuwbare energie of kernenergie produceren aan lagere kosten en boeken dezer dagen grote winsten.

De Europese energieministers willen een deel van de overwinsten van deze producenten afromen om steun te bieden aan consumenten en bedrijven die kreunen onder de energiefactuur. Om hen soelaas te bieden, wordt ook van de olie- en gasbedrijven “een solidariteitsbijdrage” verwacht.

Anderzijds was er ook brede steun voor het voorstel om een kader te voorzien voor liquiditeitssteun voor energiehandelaars. Ze worden op de markt geconfronteerd met steeds hogere onderpanden wanneer ze willen aankopen. Verscheidene lidstaten hebben al ingegrepen om bedrijven financieel te stutten.

Tenslotte was er ook brede eensgezindheid over het idee om het stroomverbruik in te perken tijdens piekmomenten. Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson wil daarvoor een “bindende” doelstelling vastleggen. Er is sprake van een besparing van vijf procent tijdens piekmomenten.

De Commissie moet “midden september” met uitgewerkte voorstellen op de proppen komen. Verwacht wordt dat de Europese energieministers voor het einde van de maand opnieuw samenkomen om deze voorstellen te bespreken.

09/09/2022

Nederland is grootste Europese exporteur van plastic afval

Nederland was vorig jaar het land in de Europese Unie dat het meeste plastic afval exporteerde naar landen die dit mogelijk niet goed kunnen verwerken. Dat meldt de Plastic Soup Foundation vrijdag na eigen onderzoek. Nederland speelt daarmee volgens de stichting een grote rol in “de schimmige handel in plastic afval”.

Wereldwijd exporteerden alleen Japan en de Verenigde Staten in 2021 meer plastic afval naar niet-OESO-landen. Dit zijn landen die vaak niet over de juiste infrastructuur beschikken om dat afval goed te verwerken, zoals Indonesië, Vietnam en Maleisië. In veel gevallen wordt het afval in de openlucht gestort en verbrand, waarna schadelijke stoffen en restanten van het plastic het milieu en de volksgezondheid kunnen aantasten.

Nederland exporteerde in totaal 200 miljoen kilo afval, waarvan 70 miljoen kilo naar Indonesië en 64 miljoen naar Vietnam. De cijfers heeft de Plastic Soup Foundation in kaart gebracht met behulp van een database met import- en exportinformatie uit bijna tweehonderd staten of wereldregio’s.

Volgens de stichting neemt de export van plastic afval naar kwetsbare landen alleen maar toe, ook al worden de regels aangescherpt. “In 2021 was er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020.” Hoe het komt dat de uitvoer van plastic afval toeneemt, is volgens de stichting onduidelijk.

De stichting pleit ervoor dat export van plastic afval naar landen buiten de EU aan banden wordt gelegd. “Met name Nederland – als grootste doorvoerhaven van plastic afval – moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen.”

09/09/2022

Europese Commissie roept lidstaten op uitgereikte visa voor Russen onder de loep te nemen

De Europese Commissie heeft haar lidstaten en de hele Schengenzone opgeroepen om de uitgereikte visa aan Russische onderdanen grondig te bekijken. De Commissie wil zeker zijn dat er geen veiligheidsrisico’s zijn verbonden aan de toegang van bepaalde mensen tot de Europese Unie. Dat laat de EU-commissaris voor Binnenlandse Aangelegenheden vrijdag weten.

“De oorlog tegen Oekraïne is ook een bedreiging voor onze veiligheid en we moeten niet naïef zijn, het doel van Poetin is om de Europese Unie te vernietigen”, zei de Zweedse Ylva Johansson op een persconferentie die ze samen met de Finse minister van Binnenlandse Zaken Krista Mikkonen hield in het Finse Nuijamaa, aan de grens met Rusland.

“We kunnen niet uitsluiten dat mensen komen met het doel een sociale opstand of geweld te veroorzaken, of propaganda trachten te verspreiden. Dit is iets dat we dieper moeten onderzoeken”, oordeelde de Zweedse commissaris.

De EU heeft vrijdag formeel een opschorting goedgekeurd van een overeenkomst uit 2007 ter versoepeling van de afgifte van visa aan Russische onderdanen, een maatregel die maandag in werking treedt als reactie op de oorlog in Oekraïne. Volgens de Commissie zijn momenteel minder dan een miljoen Russen in het bezit van een geldig visum voor de Schengenzone.

De Europese omzendbrief zal vrijdag richtlijnen publiceren voor lidstaten om ervoor te zorgen dat ze bijvoorbeeld voorrang geven bij het afgeven van visa aan dissidenten, journalisten en aanvragers om humanitaire of familiale redenen. “Maar voor degenen die om niet-essentiële redenen komen, is echt een heel, heel diepgaand onderzoek nodig en moeten we strenger zijn”, vervolgde Johansson. “We zeggen dat de lidstaten de visa die al aan Russen zijn afgegeven moeten herzien.”

De Europese commissaris gaf aan dat recent “Russische burgers zich in een lidstaat bevonden met als enig doel Oekraïense vluchtelingen te provoceren”.

09/09/2022

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.