Straatsburg – De oorlog was het eerste onderwerp dat von der Leyen aansneed tijdens haar jaarlijkse beleidstoespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. “Dit is niet alleen een oorlog die Rusland tegen Oekraïne begonnen is”, zei ze. “Dit is een oorlog tegen onze energie, tegen onze economie, tegen onze waarden en tegen onze toekomst. Dit gaat om autocratie tegen democratie.”

“Ik sta hier met de overtuiging dat met de nodige moed en solidariteit, Poetin zal falen en Oekraïne en Europa zullen zegevieren.”

Ursula von der Leyen, voorzitter Europese Commissie

Von der Leyen beklemtoonde dat de Europese solidariteit met Oekraïne niet zal verslappen. Europa blijft aan de kant van Kiev staan. “Met wapens. Met geld. Met open armen voor vluchtelingen. En met de zwaarste sancties ooit”, verzekerde de Duitse.

De Commissievoorzitter somde op hoe de sancties volgens haar wel degelijk een impact hebben: de Russische financiële sector ligt lam, bijna duizend internationale bedrijven hebben het land verlaten, er worden 75 procent minder auto’s geproduceerd dan vorig jaar, luchtvaartmaatschappij Aeroflot houdt toestellen aan de grond omdat er geen reserveonderdelen meer zijn… “De Russische economie ligt in puin”, aldus von der Leyen.

Von der Leyen kondigde twee nieuwe maatregelen aan ten voordele van de Oekraïense bevolking. Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de heropbouw van beschadigde Oekraïense scholen en Oekraïne wordt opgenomen in de Europese ruimte met gratis roaming.

14/09/22

Europese Commissie presenteert energiemaatregelen

Straatsburg – De Europese Commissie heeft woensdag haar beloofde “noodinterventie” in de energiemarkt voorgesteld. Door de vraag naar elektriciteit te verminderen, de overwinsten van bedrijven die tegen een lage kostprijs elektriciteit produceren af te romen en een solidariteitsbijdrage te eisen van de sector van de fossiele brandstoffen, wil ze de hoge energieprijzen drukken.

De Europese ministers van Energie vroegen de Commissie vorige week om een algemeen prijsplafond op gas te onderzoeken. België is een van de landen die daar een grote voorstander van is. Maar de maatregel maakt – zoals verwacht – geen deel uit van het pakket dat vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans en commissaris voor Energie Kadri Simson hebben voorgesteld. De discussies over “uiteenlopende ideeën voor prijsplafonds” gaan verder, luidt het. Op 30 september komen de energieministers opnieuw bijeen.

Foto: David Zorrakino / Europa Press

Wat wel deel uitmaakt van het interventiepakket, is de vraag om elektriciteit te besparen. De Commissie wil de verplichting invoeren om tijdens bepaalde piekuren de consumptie met 5 procent te drukken. Daarenboven zouden de lidstaten hun algemene vraag naar elektriciteit tot 31 maart 2023 met minstens 10 procent naar beneden moeten krijgen.

De overwinsten van bedrijven die tegen een lage kostprijs produceren worden afgeroomd vanaf een bedrag boven 180 euro per megawattuur (MWh). Het zijn de lidstaten die het geld moeten innen. Deze maatregel kan 117 miljard euro in het laatje brengen om de energiefacturen voor consumenten betaalbaar te houden.

Er moet ook een solidariteitsbijdrage van de fossiele industrie komen, vindt de Commissie. Ook deze moet worden geïnd door de lidstaten en kan 25 miljard euro opbrengen.

14/09/22

Uiteenlopende reacties bij Belgische Europarlementsleden op State of the Union

Straatsburg – De Belgische leden van het Europees Parlement reageerden gemengd op de State of the Union, de beleidstoespraak van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Von der Leyen stelde een heel pakket maatregelen in het vooruitzicht om de hoge energieprijzen te helpen drukken, maar volgens Johan Van Overtveldt (N-VA/ECR) zullen die geen zoden aan de dijk zetten. “De Commissie wordt geconfronteerd met uiteenlopende belangen en moet hopen op de goedkeuring van alle lidstaten. In de praktijk zal dat betekenen dat concrete effecten nog lang op zich zullen laten wachten.”

Verschillende parlementsleden hadden gehoopt meer te weten te komen over het algemeen prijsplafond op gas. “We hadden meer ambitie en concrete tijdslijnen verwacht”, zegt Hilde Vautmans (Open VLD/Renew). “Alleen al de aankondiging deed de prijzen dalen”, klonk het bij Sara Matthieu (Groen). Ongeduld was er ook bij Kathleen Van Brempt (Vooruit/S&D). “De tijd dringt en we hebben nu nood aan actie en daadkracht”. Ook Vlaams Belang vindt een prijzenplafond op de gasprijzen noodzakelijk. Maar “niemand is gebaat met simplistisch advies om het eigen verbruik te verlagen”, zegt Gerolf Annemans (Vlaams Belang/ID).

Vele Belgische parlementsleden waren wel tevreden dat de Commissie besparingen op het stroomverbruik voorstelt en de overwinsten van de energiebedrijven wil afromen om de gezinnen en bedrijven te steunen. “Voor de winter moet de energiefactuur dalen. Met meer Europese samenwerking zal dit lukken”, meent Cindy Franssen (CD&V/EVP).

14/09/22

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.