Brussel/Boedapest – Aan de vooravond van een cruciale Europese top over de toekomstige steun voor Oekraïne heeft de Hongaarse premier Viktor Orban nogmaals zijn verzet tegen toetredingsonderhandelingen met het land in de verf gezet. Hij lijkt wel de deur op een kier te zetten voor nieuwe financiële steun voor Kiev.

“De Europese Unie staat op het punt om een verschrikkelijke fout te maken. Wij moeten dat verhinderen, ook al zijn 26 lidstaten een andere mening toegedaan”, zo blikte Orban woensdag vooruit in de Hongaarse krant Mandiner. Hij verdedigt een “strategisch partnerschap”. “Indien we Oekraïne willen steunen, een signaal willen sturen, laat ons dat doen, maar niet via een toetreding”, stelde de nationalistische premier.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders willen donderdag in Brussel het licht op groen zetten voor de opening van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië. Orban, de enige van de 27 leiders die na de invasie van Oekraïne nauwe banden behield met Moskou, heeft net als elke leider een vetorecht in uitbreidingsbeslissingen en lijkt van zijn verzet tegen een toetreding van Oekraïne een principekwestie te maken.

Dat liet hij ook blijken toen hij donderdagochtend op de top aankwam. “De uitbreiding van de Europese Unie is geen theoretisch concept, maar is een op verdiensten gebaseerd, juridische gedetailleerd proces dat met voorwaarden komt”, zei Orban. “Er zijn Oekraïne zeven voorwaarden gesteld, en zelfs de Commissie zegt dat drie van die zeven niet vervuld zijn. Er is dus geen reden om nu over lidmaatschap van Oekraïne te gaan praten.”

“Er zijn Oekraïne zeven voorwaarden gesteld, en zelfs de Commissie zegt dat drie van die zeven niet vervuld zijn. Er is dus geen reden om nu over lidmaatschap van Oekraïne te gaan praten.”

Viktor Orban, premier van Hongarije

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei woensdag alvast geen enkele reden tte zien om de weg van zijn land naar het EU-lidmaatschap te blokkeren. “Ik heb (Orban) gevraagd om mij één reden te geven. Geen drie, vijf of tien, maar één reden. Ik wacht nog steeds op een antwoord”, zo verklaarde Zelenski tijdens een bezoek aan Oslo.

Orban ontkende alvast opnieuw dat zijn houding te maken heeft met de geblokkeerde Hongaarse cohesiefondsen. “Over zaken van groot politiek belang zijn we nooit van mening veranderd in functie van het al dan niet ontvangen van financiële steun”, verzekerde hij. Intussen heeft de Europese Commissie aangekondigd 10 miljard euro aan geblokkeerde subsidies voor Hongarije vrij te geven, maar volgens alle betrokkenen staat dit los van de discussies op de top. Bij het verbeteren van de rechtsstaat heeft Boedapest nu eenmaal vooruitgang geboekt, “dat moet je ook wel toegeven”, zei ook de Belgische eerste minister Alexander De Croo.

Orban lijkt wel enige openheid te tonen wanneer het om de voortzetting van financiële steun voor Oekraïne gaat. “Ik ben bereid om financiële akkoorden te sluiten over financiële kwesties”, zei hij, zonder specifieke verwijzing naar de steun voor Oekraïne. Eerder had de politieke directeur van Orban in een interview met persagentschap Bloomberg wel een link gelegd tussen de Europese financiering van Oekraïne en de Hongaarse EU-fondsen.

13/12/2023

Europees Parlement vraagt assertief beleid tegenover China

Straatsburg – In haar beleid tegenover China moet de Europese Unie duidelijk met één stem spreken. Dat beleid zelf moet bovendien een pak assertiever zijn dan het vandaag is. Het Europees Parlement heeft woensdag in een nieuw rapport opgeroepen het Europese China-beleid op die manier te herzien.

Het rapport is van de hand van Hilde Vautmans (Open VLD). Twee jaar geleden zette ze al eens een China-strategie op papier. “De wereld is sindsdien drastisch veranderd en onze betrekkingen met China ook. China is een handelspartner, maar het stelt zich steeds meer op als een systeemrivaal en een economische concurrent van Europa en de mensenrechten worden met voeten getreden.”

Die mensenrechtenschendingen moet de EU durven aankaarten, betoogt Vautmans. In haar rapport wordt verwezen naar de situatie van de Oeigoeren in Xinjiang en naar Tibet, maar ook naar de ontwikkelingen in Hongkong en Macau. “Nu Xi Jinping steeds vaker spierballentaal uit tegenover Taiwan moeten we blijven benadrukken dat we de democratie in Taiwan steunen”, zegt Vautmans.

Het Europees Parlement in Straatsburg. – Foto: Frederick Florin/AFP

Desondanks kan de EU niet anders dan (op pragmatische wijze) met China te blijven samenwerken om mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering, risico’s op financiële instabiliteit en conflicten en veiligheidskwesties aan te pakken. Het Europees Parlement dringt er bij de EU op aan – het zijn uiteindelijk de lidstaten die de buitenlandpolitiek bepalen – Peking zo ver te krijgen dat het zijn steun aan Rusland in de oorlog in Oekraïne opzegt en Moskou niet langer helpt de Europese sancties te omzeilen.

Als handelspartner is het belang van China niet te onderschatten, luidt het. Vautmans: “Het ontkoppelen van onze handelsbetrekkingen zou enorme economische schade opleveren. Maar onze handelsrelatie moet gebaseerd zijn op wederzijdse naleving van de regels.”

Tot slot zou de EU haar afhankelijkheid van China moeten verminderen en haar eigen ‘strategische autonomie’ versterken. Of zoals Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het pleegt te zeggen: “De-risking, not de-coupling”.

13/12/2023

Europees akkoord over betere arbeidsomstandigheden voor platformwerkers

Brussel – Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie zijn het woensdag eens geraakt over een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de miljoenen werknemers van digitale platforms zoals Uber, Deliveroo of Bolt.

Onderhandelaars van het Parlement en het Spaanse EU-voorzitterschap bereikten een akkoord over een richtlijn die de schijnzelfstandigheid in de sector moet aanpakken en moet verzekeren dat platformwerkers een correct statuut hebben. Geschat wordt dat momenteel zo’n 5,5 miljoen medewerkers van deze platforms ten onrechte als zelfstandigen worden geclassificeerd. Daardoor wordt hen toegang tot belangrijke arbeidsrechten ontzegd.

“Door die chauffeurs, koeriers en schoonmakers te dwingen te werken als schijnzelfstandige wordt hen de toegang tot belangrijk arbeidsrechten en sociale zekerheid ontzegd. Ze werken vaak aan te lage lonen, bij ziekte of een ongeval draaien ze zelf op voor de kosten, ze krijgen geen toegang tot betaald verlof en werken vaak in onfatsoenlijke omstandigheden”, zo licht Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) toe.

“Door chauffeurs, koeriers en schoonmakers te dwingen te werken als schijnzelfstandige wordt hen de toegang tot belangrijk arbeidsrechten en sociale zekerheid ontzegd.”

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) over de achtergrond van de nieuwe wetgeving

De nieuwe regels gaan uit van het vermoeden dat deze mensen als werknemers bestempeld worden indien hun relatie met het platform beantwoordt aan minstens twee van vijf indicatoren. Die hebben onder meer betrekking op de vergoeding, de aanwezigheid van een leidinggevende en de mate van vrijheid om arbeidsuren te regelen. Het is aan het platform om dit vermoeden te betwisten en aan te tonen dat deze medewerkers wel degelijk als zelfstandige werken.

Daarnaast reguleert de richtlijn de algoritmes die in de sector worden gebruikt om medewerkers aan te sturen. De platforms mogen geen mensen ontslaan of werktijden aanpassen louter op basis van algoritmes. Ook moeten ze werknemers inzage bieden in de wijze waarop algoritmes worden gebruikt om de prijs van een opdracht te bepalen, en hoe die wordt toegewezen. Ze mogen ook geen mensen ontslaan of werktijden aanpassen louter op basis van algoritmes.

“Dat vormt een wereldwijde primeur voor alomvattende regels voor algoritmes en daarmee een blauwdruk voor regels over kunstmatige intelligentie en werk, die we nodig hebben voor de hele arbeidsmarkt”, meent Europarlementslid Sara Matthieu (Groen).

De lidstaten en het voltallige Parlement moeten het akkoord nog bekrachtigen.

13/12/2023

Von der Leyen noemt klimaatakkoord begin van het post-fossiele tijdperk

Brussel – Het “historisch” akkoord dat op de klimaattop in Dubai is gesloten, “luidt de start in van het post-fossiele tijdperk”. Dat heeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, woensdag verklaard.

“De wereld heeft de Europese doelstellingen voor 2030 onderschreven: een verdrievoudiging van de hernieuwbare energie en een verdubbeling van de energie-efficiëntie”, schrijft ze op X, het vroegere Twitter. In een afzonderlijke verklaring prijst Von der Leyen het “krachtig bewijs van de waarde van multilateralisme om de grootste uitdagingen voor onze planeet aan te pakken.”

Volgens de Commissievoorzitster is het nieuw fonds voor schade en verlies ook een belangrijk signaal voor meer rechtvaardigheid in de strijd tegen klimaatverandering. “De meest kwetsbare landen hebben onze steun nodig in de propere transitie”, schrijft ze. “De Europese Unie en onze lidstaten hebben meer dan twee derde bijgedragen van de oorspronkelijke financiering.”

13/12/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt minstens tweemaal per week gepubliceerd, op maandag en donderdag.