Brussel – In Vlaanderen (België) heeft de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in een officieel schrijven aan de Europese Commissie om duidelijke richtlijnen gevraagd over de onderzoekssamenwerking met Israël. De VLIR wil dat universiteiten en andere onderzoeksactoren kunnen beoordelen of Israëlische partners van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten de Europese ethische standaarden naleven.

De VLIR wijst op het belang “gezien de recente bindende uitspraken van het Internationaal Gerechtshof inzake preventie en bestraffing van mogelijke genocide in de Gazastrook”. De Franstalige Conseil des rectrices et recteurs francophones (CRef) heeft een gelijkaardig schrijven gericht aan het dagelijks bestuur van de EU.

Horizon Europe is het meest omvangrijke onderzoeksprogramma van de Europese Commissie. Het financiert internationale onderzoeksconsortia in een breed scala van wetenschappelijke disciplines. Ook Israëlische partners kunnen aan Horizon Europe deelnemen. Contractueel is vastgelegd dat onderzoeksgroepen enkel kunnen deelnemen aan deze Europese projecten als ze voldoen aan de Europese basiswaarden.

Sinds de oorlog in Gaza en het studentenprotest dat op veel plaatsen – waaronder ook in Vlaanderen en Brussel – is losgebarsten, screenen universiteiten over heel Europa hun samenwerking met Israëlische partners.

De redactionele verantwoordelijkheid van deze publicatie ligt bij Belga.