Brussel – De lidstaten van de Europese Unie hebben afgelopen vrijdag formeel groen licht gegeven aan een nieuwe zorgplichtwet, die grote bedrijven verantwoordelijk maakt voor het aanpakken van uitbuiting en milieuschade in hun hele toeleveringsketen. De wet heeft er een moeilijk parcours opzitten, en ook de goedkeuring vrijdag was een dubbeltje op zijn kant.

Eind 2023 bereikten de onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement een politiek akkoord over de wet, maar dat geraakte vervolgens niet goedgekeurd in de Raad, waar alle 27 lidstaten vertegenwoordigd zijn. Onder Belgisch voorzitterschap werd opnieuw aan de tekst gesleuteld en werd de drempel aangepast die bepaalt op welke bedrijven de zorgplichtwet van toepassing is.

Die nieuwe versie is nu formeel goedgekeurd. Van de 27 EU-landen stemden er vrijdag 17 voor en kozen er tien voor een onthouding. Daarmee zijn de minimumvoorwaarden voor goedkeuring nipt gehaald: de gehanteerde procedure vereist groen licht van minstens 15 lidstaten, die samen minimaal 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. De 17 lidstaten die hun goedkeuring gaven, zijn goed voor 68 procent van de Europese burgers.

Belgisch vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne zegt in een reactie dat grote bedrijven nu hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen in de transitie naar een groenere en sociaal meer rechtvaardige economie.

De redactionele verantwoordelijkheid van deze publicatie ligt bij Belga.