Bucureşti – Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, pentru alegerile europarlamentare din iunie din România va începe în data de 10 mai, la ora 0.00, şi se va încheia în data de 8 iunie, la ora 7.00, a decis Consiliul Naţional al Audiovizualului.

         Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii:

         * echitate – competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

         * echilibru – prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale;

         * imparţialitate – obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

         Posturile de radio şi de televiziune private care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să facă cunoscut public acest lucru prin presă şi/sau prin programele lor şi să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală până cel mai târziu în data de 21 aprilie 2024.

         Competitorii electorali au la dispoziţie intervalul 22 – 28 aprilie 2024 pentru a se adresa în scris posturilor private de radio şi de televiziune care şi-au anunţat intenţia de realizare şi difuzare a emisiunilor electorale, solicitând şi timpii de antenă pe care intenţionează să îi utilizeze.

         După 29 aprilie 2024, data rămânerii definitive a candidaturilor, şi până la data de 7 mai 2024, posturile private de radio şi de televiziune, în funcţie de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor, precum şi tarifele unice pe unitatea de timp şi/sau pe emisiune pe care intenţionează să le practice. Tarifele unice precizate vor fi stabilite în urma negocierilor desfăşurate cu reprezentanţii tuturor competitorilor electorali interesaţi şi vor fi făcute publice, arată decizia CNA.

         Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali trebuie să respecte următoarea pondere:

         * 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea;

         * 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

         Conform CNA, radiodifuzorii publici şi privaţi pot acorda acces competitorilor electorali numai prin:

         * emisiuni de promovare electorală – în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali, precum şi candidaţii independenţi îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură;

         * emisiuni de dezbatere electorală – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi a altor invitaţi;

         * spoturi electorale – în care competitorii electorali sau candidaţii, după caz, îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură.

         În cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.

         Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

         Difuzarea în direct ori înregistrată a mitingurilor sau întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale competitorilor electorali, fără intervenţia editorială a radiodifuzorilor, este considerată emisiune de promovare electorală.

         Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conţinut, de către competitorii electorali. Durata totală a difuzării spoturilor electorale nu poate depăşi 6 minute dintr-un interval de o oră.

         Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

         Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică. De asemenea, persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.(4.04.2024)

Raspunderea editoriala pentru aceasta publicatie apartine Agerpres.