Premiér Ódor: SR má v rámci EÚ záujem na rozvoji obchodu s Latinskou Amerikou

Premiér Ódor: SR má v rámci EÚ záujem na rozvoji obchodu s Latinskou Amerikou

Slovensko má v rámci EÚ záujem na rozvoji obchodu s Latinskou Amerikou, povedal premiér Ódor pred začiatkom samitu EÚ – CELAC. Slovensko zaznamenalo za prvých päť mesiacov zvýšenie obratu v obchode s Ukrajinou oproti rovnakému obdobiu roku 2022 o 734 percent. Nasadenie španielskych vojakov do mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku (MN BG SVK) očakáva rezort obrany najskôr v januári 2024.