Slovensko poskytlo WHO príspevok vo výške 100.000 eur pre Turecko a Sýriu

Slovensko poskytlo WHO príspevok vo výške 100.000 eur pre Turecko a Sýriu

Slovensko poskytlo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) príspevok vo výške 100.000 eur v reakcii na sériu zemetrasení, ktoré zasiahli Turecko a Sýriu. Eximbanka SR prináša pre exportérov v súvislosti s prudkým nárastom cien energií produkt – energetický úver. Ku koncu roka 2022 viedla Európska komisia (EK) vo vzťahu k SR 70 konaní o porušení zmlúv, najmä v súvislosti s nesprávnou transpozíciou alebo aplikáciou právne záväzných aktov EÚ. Slovenskí záchranári sa vrátili z Turecka, kde pomáhali pri záchrane preživších po zemetrasení.