Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu večer v televíznom príhovore k voľbám do Európskeho parlamentu upozornila voličov na výhody členstva v Európskej únii.

K obvyklej výzve, aby voliči v sobotu 8. júna využili svoje volebné právo a odovzdali svoj hlas niektorému z kandidujúcich subjektov, pridala aj niekoľko slov o význame týchto volieb. Pripomenula. že EÚ je „našim životným priestorom už dvadsať rokov“ a vďaka tomuto členstvu SR získals oveľa väčší vplyv a možnosti formovať dianie na celom európskom kontinente.

„Získali sme väčší priestor na sebarealizáciu, na uplatnenie vo svojich profesiách, vzdelávanie, cestovanie, či na rozvoj svojej kreativity. Otvorili sa nám nebývalé možnosti ekonomického rozvoja, obchodnej a regionálnej spolupráce, ktoré by nám inak zostali nedostupné. K miliardám eur z eurofondov treba prirátať aj fakt, že Slovensko má vďaka členstvu v Únii vyššiu ekonomickú výkonnosť aj životnú úroveň,“ uviedla prezidentka.

Dodala, že EÚ vznikla ako mierový projekt a vyjadrenie vôle európskych národov a štátov vyhnúť sa opakovaniu politických i vojenských konfliktov a vykročiť cestou porozumenia a spolupráce.

„Výpočet výhod plynúcich z nášho členstva v Únii by mohol pokračovať. EÚ je unikátna iniciatíva, ktorá ale nemala a nemá stanovenú konečnú podobu. Tú formujeme aj my. Preto pri výbere našich kandidátok a kandidátov, ktorí nás budú v Bruseli zastupovať, treba počúvať nielen to, čo na Únii odmietajú, ale aj to, ako ju navrhujú vylepšiť. Ako chcú posilniť hlas Slovenska a zvýšiť váhu našich záujmov. Posilniť hlas našej krajiny totiž znamená poctivo sa uchádzať o pochopenie partnerov pre naše priority. Je to nevyhnutný prvý krok na ceste k ich reálnemu presadeniu. Úspešné európske krajiny to tak robia. Aj Slovensku sa podarilo presadiť najviac práve vtedy, keď sme prišli s návrhmi, ktoré posilňovali Úniu ako celok, a pre ktoré sme boli schopní získať podporu našich partnerov,“ vysvetlila.

Podľa jej slov EÚ zastrešuje takmer pol miliardy obyvateľov 27 štátov s často odlišnými záujmami a názormi, aj preto hľadanie dohody a spoločných riešení nie je jednoduché. Členstvo Slovenska v Únii však považuje za jeden z najväčších civilizačných fenoménov, do ktorého si krajina aj napriek prekážkam vybojovala šancu sa zapojiť a túto príležitosť musí krajina naplno využiť.

„Musíme pracovať na tom, čo treba v Únii zlepšiť alebo opraviť. Cestou k náprave však nie je jej plošné spochybňovanie, ani paušálne obviňovanie Bruselu, ale presadzovanie konkrétnych riešení v súlade s princípmi a hodnotami, na ktorých je EÚ založená. Tými sú okrem iného mierová a demokratická spolupráca založená na dohode, spravodlivom konsenze a solidarite,“ odkázala prezidentka a v závere svojho prejavu vyzvala občanov, aby v sobotu 8. júna využili svoje volebné právo a aj svoju šancu ovplyvniť cestu, ktorou bude ďalej kráčať Európa a Slovensko. (6. júna)

„EÚ je unikátna iniciatíva, ktorá ale nemala a nemá stanovenú konečnú podobu. Tú formujeme aj my. Preto pri výbere našich kandidátok a kandidátov, ktorí nás budú v Bruseli zastupovať, treba počúvať nielen to, čo na Únii odmietajú, ale aj to, ako ju navrhujú vylepšiť.“ Zuzana Čaputová

Zuzana Caputova
Prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Redakčnú zodpovednosť za publikáciu nesie TASR.