BANSKÁ BYSTRICA – S blížiacim sa termínom európskych parlamentných volieb (8. 6.) spustil Európsky univerzitný inštitút vo Florencii a Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici volebný kompas EÚ&Ja, ktorý pomôže občanom EÚ urobiť informované rozhodnutie pri výbere svojich zástupcov vo voľbách do Európskeho parlamentu. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.
        „Spustenie aplikácie EÚ&Ja predstavuje dôležitý míľnik v snahe podporiť informované a zodpovedné hlasovanie v nadchádzajúcich európskych parlamentných voľbách. Sme presvedčení, že táto platforma poskytne občanom hodnotný nástroj na získanie informácií o politických stranách a ich postojoch k dôležitým európskym otázkam,“ konštatoval člen tímu UMB Róbert Vancel.
        EÚ&Ja nie je podľa UMB len ďalším nástrojom na podporu informovaného hlasovania, ale komplexná platforma, ktorá sa opiera o rozsiahly výskum a odborné znalosti v oblasti volebnej poradnej aplikácie. Na základe spolupráce medzi Európskym univerzitným inštitútom a univerzitami v Lausanne a Luzerne, ako aj odborníkmi naprieč celou EÚ vznikla užívateľsky prívetivá online aplikácia, ktorá poskytuje viac než 30 politických vyhlásení zahŕňajúcich širokú škálu súčasných politických otázok a hodnôt v európskej politike.
        „Táto aplikácia sa vyznačuje silným vedeckým zázemím a politickou neutralitou. Jej cieľom je poskytnúť voličom jasný prehľad o európskej volebnej kampani a jednotlivých pozíciách, pričom neuprednostňuje žiadnu politickú stranu alebo skupinu strán. Prístupnosť pre občanov EÚ je zabezpečená viacjazyčnou podporou, vo viac ako 20 jazykoch,“ dodala Straková.
        S rekordným počtom 1,28 milióna používateľov vo voľbách v roku 2019 si EÚ&Ja získala dôveru a popularitu. Bola tiež úspešne replikovaná pre národné voľby, vrátane parlamentných v roku 2023 na Slovensku.

Redakčnú zodpovednosť za publikáciu nesie TASR.